wij beschermen jouw gegevensDisclaimer, privacy- en cookiebeleid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.iboffice.be en ibw.iboffice.be

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

  Deze website is eigendom van IB Office NV
  Adres maatschappelijk zetel: Brugsesteenweg 290 te 8520 Kuurne
  Telefoon: 056 35 15 80
  E-mail: info@iboffice.be
  Ondernemingsnummer: BE 0461.154.925
  RPR Gent, afdeling Kortrijk

  Intellectuele eigendomsrechten

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan IB Office NV of rechthoudende derden.

  Beperking van aansprakelijkheid

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

  IB Office NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Contacteer ons gerust indien u onjuistheden vaststelt. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal IB Office NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
  IB Office NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. IB Office NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  IB Office NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

  De website kan hyperlinks bevatten naar webpagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. IB Office NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

  Privacybeleid

  IB Office NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij IB Office NV via info@iboffice.be.

  Verwerkingsdoeleinden
  IB Office NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor haar klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen en leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. IB Office NV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  - Uw voor- en achternaam
  - Uw adresgegevens
  - Uw telefoonnummer(s)
  - Uw e-mailadres
  - Uw IP-adres

  Rechtsgrond(en) van de verwerking
  IB Office NV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan IB Office NV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

  In kaart brengen websitebezoek
  Op de website van IB Office NV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, o.a. het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
  IB Office NV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  Overmaken aan derden
  IB Office NV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.
  IB Office NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Bewaarperiode
  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (bv boekhouding).

  Beveiliging
  IB Office NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van IB Office NV worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IB Office NV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@iboffice.be

  Bewaring van de gegevens en de overeenkomst
  Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. De servers van de webshop van IB Office NV bevinden zich op volgend adres: Brugsesteenweg 290 te 8520 Kuurne

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
  Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@iboffice.be

  Direct marketing
  De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

  Klacht
  De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

  Het gebruik van “cookies”

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
  ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in (bv Facebook, Google Analytics). Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via de cookie banner onderaan de website, met verwijzing naar deze policy.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Google analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

  IB Office NV heeft Google geen toestemming gegeven om via uw bedrijf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

HOE BESTELLEN

T: 056 35 15 80, F: 056 37 45 54, E: info@iboffice.be of bestel online.
Bezoek onze winkel/showroom waar u ons gehele assortiment kunt bekijken en uitproberen.

Kom gerust eens langs!

Openingsuren:
Maandag: 13u30 tot 18u00
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 09u00 tot 12u00 - 13u30 tot 18u00
Zaterdag: 09u30 tot 12u00 - 14u00 tot 17u00
Gesloten op zondagen en feestdagen.

Contact particulieren Contact bedrijven

IB Office

Brugsesteenweg 290
8520 Kuurne
T. 056 35 15 80
info@iboffice.be